Bestilt før 15:00 , levert i morgen *
Rask og billig frakt!
30 dager retur
0

SALE! 20% RABATT PÅ UTVALGTE VARER. AVSLUTTES 17-07-2024

0
Bestilt før 15:00 , levert i morgen *
Rask og billig frakt!
30 dager retur

SALE! 20% RABATT PÅ UTVALGTE VARER. AVSLUTTES 17-07-2024

Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse

Artikkel 1 - Definisjoner

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Artikkel 3 - Anvendelighet

Artikkel 4 - Tilbudet

Artikkel 5 - Kontrakten

Artikkel 6 - Opphavsrett

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

Artikkel 8 - Utelukkelse av tilbaketrekningsrett

Artikkel 9 - Prisen

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: Varighet, kansellering og forlengelse

Artikkel 13 - Betaling

Artikkel 14 - Klagerprosedyre

Artikkel 15 - Tvister

Artikkel 16 - Tillegg eller avvikende bestemmelser

 

Artikkel 1 - Definisjoner

Under disse forholdene:

 1. Avkjølingsperiode : perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av sin rettsfrist

 2. Forbruker : Den fysiske personen som ikke handler i utøvelse av yrke eller virksomhet og inngår avstandskontrakt med gründeren;

 3. Dag : kalenderdag;

 4. Transaksjonsvarighet : Avstandskontrakt knyttet til en serie produkter og / eller tjenester, hvorav leverings- og / eller kjøpspligten er spredt over tid.

 5. Slitesterkt databærer : Enhver måte som gjør at forbrukeren eller gründeren kan lagre informasjon som er adressert til ham personlig slik at fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen blir mulig.

 6. Tilbaketrekningsrett : Muligheten for at forbrukeren trekker seg fra avstandskontrakten innen avkjølingsperioden.

 7. Entreprenør : Den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og / eller tjenester til forbrukere på avstand

 8. Avstandskontrakt : En avtale hvor det, innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for distanssalg av produkter og / eller tjenester, inntil og med avtalens inngåelse, kun brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon.

 9. Teknikk for fjernkommunikasjon : betyr som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbrukeren og næringsdrivende er i samme rom samtidig.

   

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

www.livingandcompany.com er et nettsted som drives av The Living Company BV.

Kontaktinformasjon:

The Living Company B.V.
Honderdland 528
2676LV Maasdijk
The Netherlands

E-postadresse: [email protected]

Chamber of Commerce nummer: 75072416
Tax number: NL860130782B01

 

 

 

Artikkel 3 - Anvendelighet

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for hvert tilbud laget av gründeren og til hver avstandskontrakt som er realisert mellom gründer og forbruker.

 2. Før avstandskontrakten inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandskontrakten inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene kan ses av entreprenøren og de vil bli sendt kostnadsfritt så snart som mulig på forbrukerens forespørsel.

 3. Dersom avstandskontrakten inngås elektronisk, kan unntak fra foregående avsnitt og før avstandskontrakten inngås, teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig elektronisk for forbrukeren på en slik måte at forbrukeren kan En enkel måte kan lagres på en slitesterk databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandskontrakten er avsluttet, vil det bli indikert hvor de generelle vilkårene kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrukerens forespørsel vil bli sendt kostnadsfritt elektronisk eller på annen måte.

 4. I tilfelle at spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og forbrukeren kan i tilfelle av motstridende generelle vilkår alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham. er.

 

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette bli uttrykkelig angitt i tilbudet.

 2. Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av tilbudte produkter og / eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for å muliggjøre en korrekt vurdering av tilbudet av forbrukeren. Hvis gründeren bruker bilder, er dette en ekte refleksjon av tilbudte produkter og / eller tjenester. Tydelige feil eller feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.

 3. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbruker hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt:

  • prisen inkludert skatter;

  • de mulige kostnadene ved levering;

  • måten kontrakten inngås med og hvilke tiltak som er nødvendige for dette

  • om rettsfristen gjelder eller ikke

  • Betalingsmåte, levering og gjennomføring av avtalen;

  • perioden for å godta tilbudet eller perioden hvor entreprenøren garanterer prisen;

  • Nivået på tariffen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av teknikken for fjernkommunikasjon beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnleggende tariffen for det kommunikasjonsmiddel som brukes;

  • om avtalen arkiveres etter konklusjonen og i så fall hvordan konsulten kan konsulteres;

  • måten forbrukeren på, før han inngår kontrakten, kan kontrollere dataene han har gitt i henhold til kontrakten og reparere den om nødvendig

  • alle andre språk der, i tillegg til nederlandsk, kontrakten kan inngås;

  • de adferdskodeksene som næringsdrivende er underlagt og måten forbrukeren kan konsultere disse retningslinjene elektronisk på; og

  • Minst varighet av avstandskontrakten i tilfelle en utvidet transaksjon.

 

Artikkel 5 - Kontrakten

 1. Avtalen er, med forbehold av bestemmelsene i punkt 4, inngått i det øyeblikk forbrukeren godtar tilbudet og oppfyllelsen av de tilsvarende vilkårene.

 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil entreprenøren umiddelbart bekrefte elektronisk mottakelsen av tilbudet. Så lenge mottakelsen av denne aksept ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen.

 3. Hvis avtalen opprettes elektronisk, vil entreprenøren treffe hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren observere passende sikkerhetstiltak.

 4. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av avstandskontrakten. Hvis gründeren basert på denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en bestilling eller forespørsel, motivert eller å legge ved spesielle vilkår for gjennomføringen.

 5. Med produktet eller tjenesten vil entreprenøren sende følgende opplysninger, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium:

  a. Besøksadressen til forretningsstedet for handelsmannen hvor forbrukeren kan gå med klager;

  b. vilkårene for og hvordan forbrukeren kan utøve retten til å trekke seg tilbake, eller en klar erklæring om utelukkelse av rett til å trekke seg tilbake

  c. informasjonen om garantier og eksisterende service etter kjøpet;

  d. informasjonen som er inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre entreprenøren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før avtalens gjennomføring

  e. Kravene til å si opp avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er ubestemt.

 6. I tilfelle av en utvidet transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt kun for den første leveransen.

 

Artikkel 6 - Opphavsrett

Når du leverer produkter:

 1. Ved kjøp av produkter har forbrukeren muligheten til å si opp kontrakten uten å gi noen grunn til 14 kalenderdager. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utnevnt på forhånd av forbrukeren og kjent for entreprenøren.

 2. Under reflekteringsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen nøye. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han benytter seg av sin rett til å trekke seg tilbake, returnerer han produktet med alt tilbehør og i den originale tilstanden og emballasjen innen 30 dager etter leveringsdagen til gründeren, i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene fra gründeren.

 3. Produktet kan kun returneres uskadet, ubrukt, og i den originale, ubeskadigede emballasjen. Vi kan ikke behandle avkastninger som er skadet under forsendelsen eller på grunn av feil emballasje. Alltid returnere varen med anbefalte post og forsikret.

 4. Hvis den opprinnelige emballasjen til produktet er skadet eller mangler, forbeholder Living and Company seg retten til å skadesløs beløpet som skal tilbakebetales, eller for å lade dette.

Når du leverer tjenester:

 1. Når du leverer tjenester, har forbrukeren muligheten til å si opp kontrakten uten å gi grunnlag for minst fjorten dager, fra og med dagen for inngåelse av avtalen.

 2. For å kunne benytte seg av sin rett til å trekke seg tilbake, vil forbrukeren fokusere på de rimelige og klare instruksjonene som er gitt av entreprenøren med tilbudet og / eller senest ved levering.

 

Artikkel 7 - Kostnader ved tilbaketrekking

 1. Hvis forbrukeren utøver sin rett til å trekke seg tilbake, er kostnadene ved å returnere varene høyst (med maksimalt 500 EUR).

 2. Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter retur eller avbestilling.

 3. Forbrukerne utenfor Europa betaler 25% av kjøpesummen (kanselleringskostnader)

 

Artikkel 8 - Utelukkelse av tilbaketrekningsrett

 1. Entreprenøren kan utelukke forbrukerens rett til uttak av forbrukeren i den grad det er fastsatt i nr. 2 og 3. Utelukkelsen av rett til å trekke seg tilbake gjelder kun dersom entreprenøren har klart angitt dette i tilbudet, i hvert fall i tide for avtalens inngåelse.

 2. Utelukkelse av tilbaketrekningsretten er bare mulig for produkter:

  a. som er opprettet av entreprenøren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner (tilpassede produkter / tilpasning som har blitt realisert i samsvar med spesifikke ønsker fra kunden, for eksempel polstrede stoler, sofaer og lenestoler). kunden har blitt bestilt for å bestille;

  b. som er tydelig personlig i naturen;

  c. som ikke kan returneres på grunn av deres natur;

  d. som kan ødelegge eller alder raskt

  e. Prisen av denne er underlagt fluktuasjoner i det finansielle markedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på;

  f. for løse aviser og blader;

  g. for lyd- og videoopptak og dataprogramvare hvor forbrukeren har brutt seglet.

 3. Utelukkelse av tilbaketrekningsretten er bare mulig for tjenester:

  a. om innkvartering, transport, restaurant eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i en viss periode

  b. Leveringen av denne begynte med forbrukerens uttrykkelige samtykke før reflekteringsperioden er utløpt.

  c. om innsatser og lotterier.

 4. Forretningskunder er utelukket fra rett til å trekke seg tilbake.

 5. Forbrukerne utenfor EU.

Artikkel 9 - Prisen

 1. I perioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på de tilbudte produktene og / eller tjenestene ikke økes, unntatt prisendringer som følge av endringer i mva.

 2. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet og hvor entreprenøren ikke har noen innflytelse, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at noen nevnte priser er målpriser, er nevnt i tilbudet.

 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktens inngåelse er bare tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.

 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter inngåelse av kontrakten er bare tillatt dersom entreprenøren har fastsatt dette og:

  a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser eller

  b. forbrukeren har fullmakt til å si opp avtalen med virkning fra den dag da prisøkningen trer i kraft.

 5. Prisene nevnt i tilbudet om produkter eller tjenester inkluderer moms.

   

Artikkel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene overholder avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige krav til soliditet og / eller brukervennlighet og de lovbestemmelser som eksisterer på datoen for avtalens inngåelse. / eller regjeringsforskrifter. Hvis avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normalt bruk.

 2. En garanti levert av entreprenøren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og krav som forbrukeren kan hevde mot entreprenøren under kontrakten.

 3. Fri erstatning, reparasjon eller tilbakebetaling av produktet (returkostnader er for forbrukeren).

 4. Manglende samsvar må alltid være med entreprenøren; innen to måneder etter at manglende samsvar er rapportert.

 

Artikkel 11 - Levering og utførelse

 1. Entreprenøren vil ta størst mulig forsiktighet ved mottak og gjennomføring av ordrer for produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.

 2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for selskapet.

 3. Med hensyn til hva som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet gjennomføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre en lengre leveringsperiode er avtalt. Hvis leveransen forsinkes, eller hvis en bestilling ikke kan eller kun delvis utføres, vil forbrukeren motta melding om dette senest 30 dager etter at han har bestilt bestillingen. I så fall har forbrukeren rett til å si opp kontrakten uten kostnad, men har ikke krav på erstatning.

 4. Ved oppløsning i samsvar med foregående avsnitt vil entreprenøren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest 14 dager etter oppsigelsen.

 5. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren forsøke å gjøre en erstatningartikkel tilgjengelig. Senest på leveringstidspunktet vil det bli oppgitt på en klar og forståelig måte at en erstatningspost vil bli levert. Med erstatningsposter kan ikke tilbakekallingsretten utelukkes. Kostnadene ved returforsendelse er på bekostning av entreprenøren.

 6. Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler hos gründeren inntil tidspunktet for levering til forbrukeren eller en forhåndsdefinert og entreprenøren annonserte representant, med mindre det er uttrykkelig avtalt annet. Kunden må sørge for at en korrekt leveringsadresse er oppgitt. Dette gjelder ikke kunder utenfor EU.

 7. Skade på produkter må gjøres kjent for gründeren innen 2 kalender dager etter levering. Lagre transportkassen og emballasjemateriale for å skille skaden, uten at vi ikke kan kompensere skaden.

 8. Levering er standard for første dør i første etasje.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: Varighet, kansellering og forlengelse

varsel

 1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst under hensyntagen til avtalt avbestillingsregler og en oppsigelsestid på maksimalt en måned.

 2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid innen utløpet av det fastsatte beløpet under overholdelse av avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsestid på minst høyeste en måned.

 3. Forbrukerne kan avtalene nevnt i de foregående avsnittene:

  • avbryte når som helst og ikke begrenses til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en gitt periode

  • i det minste avbryte på samme måte som de ble inngått av ham;

  • Avbryt alltid med samme varsel som entreprenøren har fastsatt for seg selv.

forlengelse

 1. En kontrakt som er inngått for en bestemt periode, og som omfatter regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stiltiende fornyes eller fornyes for en fast periode.

 2. I motsetning til forrige avsnitt kan en kontrakt som er inngått for en bestemt periode, og som omfatter regelmessig levering av daglige nyheter og uker og blader, bli stilig fornyet for en fast periode på maksimalt tre måneder dersom forbrukeren godtar denne utvidede avtalen. Utgangen av forlengelsen kan kanselleres med en varsel på maksimalt en måned.

 3. En kontrakt som er inngått for en bestemt periode, og som omfatter regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare for stilig fornyes for ubestemt tid dersom forbrukeren kan kansellere til enhver tid med en varsel på maksimalt en måned og maksimalt en oppsigelsesperiode tre måneder hvis avtalen strekker seg til det vanlige, men mindre enn en gang i måneden, levering av daglige, nyheter og ukedager og blader.

 4. En kontrakt med begrenset varighet til den vanlige leveransen av daglige, nyhets- og ukentlige aviser og magasiner (prøve eller innledende abonnement) fortsetter ikke stiltiende og avsluttes automatisk etter prøveperioden eller introduksjonsperioden.

  dyrt

 5. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren når som helst si opp avtalen med en varsel på maksimalt en måned, med mindre begrunnelsen og rettferdigheten motsetter kansellering før slutten av avtalen.

   

Artikkel 13 - Betaling

 1. Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerbeløpet betales innen 14 dager etter påkjøpstidspunktet som nevnt i artikkel 6 nr. 1. Ved en avtale om å yte en tjeneste starter denne perioden etter forbrukeren har mottatt bekreftelsen av avtalen.

 2. Når du selger produkter til forbrukerne, kan en forskuddsbetaling på mer enn 50% aldri bestemmes i de generelle vilkårene. Hvis forhåndsbetaling er fastsatt, kan forbrukeren ikke påta seg noen rettigheter med hensyn til gjennomføring av ordre eller tjeneste (r) før den fastsatte forskuddsbetalingen har funnet sted.

 3. Forbrukeren har plikt til å rapportere unøyaktigheter i gitt eller oppgitt betalingsopplysninger til entreprenøren uten forsinkelse.

 4. Ved mislighold av forbrukeren har entreprenøren rett, med forbehold for juridiske begrensninger, å belaste de fornuftige kostnadene som forbrukeren allerede har kjent.

   

Artikkel 14 - Klagerprosedyre

 1. Entreprenøren har en velkjent klageprosedyre og håndterer klagen i samsvar med denne klageprosedyren.

 2. Klager om gjennomføring av avtalen skal sendes til entreprenøren innen rimelig tid, fullt og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har oppdaget manglene.

 3. Klager sendt til entreprenøren vil bli besvart innen 14 dager fra mottakstidspunktet. Hvis en klage krever en forventet lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14 dager med varsel om kvittering og en indikasjon når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

 4. Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår en tvist som er utsatt for tvistbilæggelsen.

 5. Fra 15. februar 2016 er det også mulig for forbrukere i EU å registrere klager via ODR-plattformen til EU-kommisjonen. Denne ODR-plattformen finner du på http://ec.europa.eu/odr . Hvis klagen din ikke behandles andre steder, er du fri til å sette inn klagen din via EU-plattformen.

Artikkel 15 - Tvister

 1. Kontrakter mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder gjelder, er utelukkende regulert av nederlandsk lov.

 

Artikkel 16 - Tillegg eller avvikende bestemmelser

Ytterligere bestemmelser eller avvik fra disse vilkårene kan ikke være til skade for forbrukeren og må registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium.

 

spørsmål?

telefonisk kontakt

+31 (0)10-7617075
Åpent mandag til fredag ​​fra 09:00 til 17:00

E-post

Send oss ​​en e-post og vi vil gjøre vårt beste for å svare innen to virkedager

[email protected]

LIVING AND CO.

Honderdland 528
2676LV Maasdijk
Nederland

NL860130782B01
75072416